Editor’s Talk

สวัสดีชาว Allways ที่น่ารักทุกท่าน ขอต้อนรับสู่เดือนพฤษภาคม เดือนปลายร้อนต้นฝนที่ยังคงอบอ้าวและร้อนระอุ เดือนที่เป็นที่มาของชื่อยอดนิยมของหลายๆคน นั่นคือ “เมย์” สำหรับเดือนเมย์นี้ เราจะมาพูดกันเรื่องเมย์  ๆ กัน

ยังมีอีก “เมล์” ถือว่าเป็นชื่อโหลพอ ๆ กัน มาจากรถบัสที่คนไทยส่วนใหญ่เรียกว่า รถเมล์ เป็นที่น่าสนว่า ทำไมเรียกว่ารถเมล์  ในสมัยก่อนนั้นยังไม่มีระบบไปรษณีย์ที่จะส่งจดหมายหรือพัสดุ จึงต้องอาศัยรถบัสประจำทางที่วิ่งเป็นประจำในการฝากของหรือจดหมาย จึงใช้คำว่า Mail ที่หมายถึงการส่งจดหมายหรือการส่ง กับรถที่ตนฝากของไปว่า รถmail หรือ รถเมล์นั่นเอง

ในแวดวงของการขนส่งทั้งหมดไม่ได้มีแค่รถเมล์ ในเล่มนี้ Allways พูดถึงเรื่องราวของของการขนส่ง รูปแบบ Transportation  ที่ได้กล่าวไว้แต่ต้นซึ่งได้หมายรวมถึงยานพาหนะทั้งหลายในเชียงใหม่นี้ที่ยังสัญจรรับส่งผู้เดินทางสู่จุดหมายปลายทางอย่างสม่ำเสมอ  สำหรับการเดินทางนั้นมีจุดเริ่มต้น มีจุดหมายและแน่นอนต้องมีระหว่างทาง การไปถึงจุดหมายนั้นมีหลากหลายเส้นทางและหลากหลายวิธีการ แล้วแต่ว่าผู้เดินทางต้องการสิ่งใดจากการเดินทางในครั้งนี้ ซึ่งส่งผลให้ระหว่างทางในแต่ละเส้นทางและวิธีการที่เลือกนั้นแตกต่างกันไปด้วย ระหว่างทางที่มีเรื่องราวมากมายให้เราได้เรียนรู้ มีมิตรภาพ ความทรงจำที่ดี และบทเรียนที่คอยสั่งสอนเรา ล้วนแล้วแต่เราที่เลือกเส้นทางของเราเอง

Allways ฉบับนี้ได้รวบรวมการเดินทางในหลายรูปแบบหลายเส้นทางใว้ให้ท่านผู้อ่านได้เก็บเป็นข้อมูลและเป็นทางเลือกในการเดินทางในเชียงใหม่อันเป็นประโยชน์ต่อระหว่างทางที่มีคุณค่าของทุกท่าน

คงจะบรรยายได้ยากถึงความรู้สึก ประสบการณ์ และความทรงจำที่อยู่ระหว่างทาง ของการเดินทางนอกเสียจากว่าท่านจะได้รับสิ่งนั้นด้วยตัวเอง

เก็บกระเป๋าแล้วออกเดินทางไปด้วยกัน เพื่อให้การเดินทางครั้งนี้เป็น “ WAYS ” ของคุณ

 

Allways Team

บรรณาธิการบริหาร : สมปราชญ์ ภิราษร

เลขานุการ : ธมลวรรณ สุนทรส

บรรณาธิการจัดการ : ณัชชา พาทพุทธิพงศ์

บรรณาธิการบทความ : อิสรากรณ์ ผู้กฤตยาคามี

ฝ่ายพิสูจน์อักษร : จริยาพร จิรพัฒนากุล

เว็บมาสเตอร์ : วิฐิติ ขระเขื่อน

บรรณาธิการศิลป์ : ยมลพร ภวนะวิเชียร

ฝ่ายสปอนเซอร์ : รติมา บุญละเอียด

บรรณาธิการภาพ : สุทธิษา มณีรัตน์

บรรณาธิการออนไลน์ : ภีมภัทร บุญนัก

บรรณาธิการภาพเคลื่อนไหว : ภาสกร คำเลิศ